Om steinen:
Fjellforekomst av gneis/granitt fra Vestsiden Pukkverk.

Bruksområde:
Brukes til oppbygging av vei, parkeringsplass, tomter, grov drenering. Brukes ofte innpakket i duk for å hindre at den blander seg med finere tilslag (jord, leire, sand etc)

Størrelse/Vekt:
Steinen har en diameter på mellom ca 16 mm og 72 mm. Men det kan forekomme noen avlange steiner, og tillegg er det også 10% underkorn og 15% overkorn i varen. Varen har en egenvekt på 1,70 tonn pr kubikk.