Strøsingel K 2-6 mm

Om steinen:
Fjellforekomst av gneis/granitt fra Vestsiden Pukkverk.

Bruksområde:
Brukes til strøing på veier og parkeringsplasser.

Størrelse/Vekt:
Steinen har en diameter på mellom ca 2 mm og 6 mm. Men det kan forekomme noen avlange steiner, og tillegg er det også 10% underkorn og 15% overkorn i varen. Varen har en egenvekt på 1,40 tonn pr kubikk.

Dette blir produsert i Vestsiden pukkverk