Om steinen:
Fjellforekomst av gneis/granitt fra Vestsiden Pukkverk.

Bruksområde:
Gårdsplass singel, brukes også til produksjon av betong.

Størrelse/Vekt:
Steinen har en diameter på mellom ca 5 mm og 16 mm. Men det kan forekomme noen avlange steiner, og tillegg er det også 10% underkorn og 15% overkorn i varen. Varen har en egenvekt på 1,40 tonn pr kubikk.

Denne blir produsert i Vestsiden pukkverk