Om steinen:
Fjellforekomst av gneis/granitt fra Vestsiden Pukkverk.

Bruksområde:
Brukes som topplag på parkeringsplasser både med og uten asfalt, skogsbiler, og topplag på oppbygging av veier. Subbus 0-22 brukes også til å reparere/tette igjen hull i veien med.

Størrelse/Vekt:
Varen har en størrelse på mellom ca 0 mm og 22 mm. Men det kan forekomme noen avlange steiner, og varen kan ha opptil 15% overkorn. Varen har en egenvekt på 1,80 tonn pr kubikk.

Dette blir produsert i Vestsiden Pukkverk