Om steinen:
Naturlig elvestein i størrelse over 130mm som er siktet ut av breelvavsetninger fra istiden. Steinene er slipt gjennom millioner av år og ligger nå i våre sandforekomster på Ringerike. Dette er den største av elvesteiner som vi sikter ut. Den er perfekt til bruk til , skråninger, rundkjøringer, bekker, elver, dammer eller som pyntesteiner der man måtte ønske det.
Et annet navn på disse steinene er «Hallingkødd» et lokalt navn som oppstod på 50 tallet.

Størrelse/Vekt:
Steinen har en diameter på mellom ca 130 mm og ca 300 mm. Men det kan forekomme avlange steiner som også har en minste diameter på større enn 130 mm. Disse steinene har gått over et galler som har 140 mm åpning. Varen har en egenvekt på 1,60 tonn pr kubikk.

Dette produktet blir produsert i Heen Grustak