1966 Hugging og plannering der pukkverket skal bygges


1971 Dette anlegget var det første produksjonsanlegget i Vestsiden Pukkverk, her skytes også en av de første salvene i pukkverket. Dette anlegget ble ombygget i 1972. Forknuseren ble revet og mellomsiloen ble lagt til ferdigvaresiloen som fungerte frem til 1996.


1967 Første finknuser i Vestsiden Pukkverk en Svedala Allis – Chalmer 7/36 kon knuser.
På bildet fra venstre: Montør fra Svedala, Formann Jan Skulestad, Gravemaskinfører (Brøyt X2 forgraver) Paul Myrvang og Eier Edvard Myrvang.


1972 Bygging av fundament til ny forknuser Svedala R105-100

Et annet bilde av finknuseren tatt etter 1972

1972 Bygget ny mellomsilo