EPD for Vestsiden Pukkverk

NEPD-3216-1854_Vestsiden-Pukkverk.pdf (epd-norge.no)

 

Vare 301 N 0/8 mm Støpesand NS-EN 12620
CE-dokument 301202201
Ytelseserklæring 301202201

Vare 302 N 0/3 mm Pussesand NS-EN 12620

CE-dokument 302202201
Ytelseserklæring 302202201

Vare 401 K 0/22
mm Subbus NS-EN 13242
CE-dokument 401202201
Ytelseserklæring 401202201

Vare 402 K 0/4 mm Steinmel NS-EN 13242
CE-dokument 402202201
Ytelseserklæring 402202201

Vare 403 K 4/8 mm
Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 403202201
Ytelseserklæring 403202201

Vare 404 K 8/11,2 mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument 404202201

Ytelseserklæring 404202201

Vare 405 K 11,2/16 mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument 405202201
Ytelseserklæring 405202201

Vare 406 K 16/32 mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 406202201

Ytelseserklæring 406202201

Vare 410 K 22/125 mm Maskinkult NS 3468:201

CE-dokument 410202201

Ytelseserklæring 410202201

Vare 412 K 0/60mm Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument 412202201
Ytelseserklæring 412202201

Vare 413 K 0/32mm
Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument 413202201
Ytelseserklæring 413202201

Vare 418 K 4/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 418202201
Ytelseserklæring 418202201

Vare 422 K 8/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 422202201
Ytelseserklæring 422202201

Vare 423 K 2/4mm Pukk NS-EN 12620

CE-dokument 423202202

Ytelseserklæring 423202202

Vare 427 K 5/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 427202201
Ytelseserklæring 427202201

Vare 436 K 16/300 mm Grovkult
NS 3468:2019
CE-dokument 436202201
Ytelseserklæring 436202201

Vare 437 K 16/75mm Grovpukk NS-EN 13242
CE-dokument 437202201
Ytelseserklæring 437202201

Vare 439 K 90/130mm Grovkult (Gabionstein) NS-EN 13242

CE-dokument 439202201

Ytelseserklæring 439202201

Vare 450 K 4/6mm Pukk NS-EN 12620
CE-dokument 450202203

Ytelseserklæring 450202203

Vare 455 K 5/16mm Pukk NS-EN 12620
CE-dokument 455202202
Ytelseserklæring 455202202

Vare 462 K 0/4mm Steinmel NS-EN 13043
CE-dokument 462202201
Ytelseserklæring 462202201

Vare 463 K 4/8mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 463202201

Ytelseserklæring 463202201


Vare 464 K 8/11,2mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 464202201

Ytelseserklæring 464202201


Vare 465 K 11,2/16mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 465202201

Ytelseserklæring 465202201