EPD for Vestsiden Pukkverk

NEPD-3216-1854_Vestsiden-Pukkverk.pdf (epd-norge.no)

 

Vare 301 N 0/8 mm Støpesand NS-EN 12620
CE-dokument 301202301
Ytelseserklæring 301202301

Vare 302 N 0/3 mm Pussesand NS-EN 12620

CE-dokument 302202301
Ytelseserklæring 302202301

Vare 401 K 0/22
mm Subbus NS-EN 13242
CE-dokument 401202301
Ytelseserklæring 401202301

Vare 402 K 0/4 mm Steinmel NS-EN 13242
CE-dokument 402202301
Ytelseserklæring 402202301

Vare 403 K 4/8 mm
Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 403202301
Ytelseserklæring 403202301

Vare 404 K 8/11,2 mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument 404202301

Ytelseserklæring 404202301

Vare 405 K 11,2/16 mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument 405202301
Ytelseserklæring 405202301

Vare 406 K 16/32 mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 406202301

Ytelseserklæring 406202301

Vare 410 K 22/125 mm Maskinkult NS 3468:201

CE-dokument 410202301

Ytelseserklæring 410202301

Vare 412 K 0/60mm Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument 412202301
Ytelseserklæring 412202301

Vare 413 K 0/32mm
Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument 413202301
Ytelseserklæring 413202301

Vare 418 K 4/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 418202301
Ytelseserklæring 418202301

Vare 422 K 8/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 422202301
Ytelseserklæring 422202301

Vare 423 K 2/4mm Pukk NS-EN 12620

CE-dokument 423202301

Ytelseserklæring 423202301

Vare 427 K 5/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 427202301
Ytelseserklæring 427202301

Vare 436 K 16/300 mm Grovkult
NS 3468:2019
CE-dokument 436202301
Ytelseserklæring 436202301

Vare 437 K 16/75mm Grovpukk NS-EN 13242
CE-dokument 437202301
Ytelseserklæring 437202301

Vare 439 K 90/130mm Grovkult (Gabionstein) NS-EN 13242

CE-dokument 439202301

Ytelseserklæring 439202301

Vare 450 K 4/6mm Pukk NS-EN 12620
CE-dokument 450202301

Ytelseserklæring 450202301

Vare 455 K 5/16mm Pukk NS-EN 12620
CE-dokument 455202301
Ytelseserklæring 455202301

Vare 462 K 0/4mm Steinmel NS-EN 13043
CE-dokument 462202301
Ytelseserklæring 462202301

Vare 463 K 4/8mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 463202301

Ytelseserklæring 463202301


Vare 464 K 8/11,2mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 464202301

Ytelseserklæring 464202301


Vare 465 K 11,2/16mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 465202301

Ytelseserklæring 465202301