EPD for Vestsiden Pukkverk

NEPD-3216-1854_Vestsiden-Pukkverk.pdf (epd-norge.no)

 

Vare 301 N 0/8 mm Støpesand NS-EN 12620
CE-dokument 301202302
Ytelseserklæring 301202302

Vare 302 N 0/3 mm Pussesand NS-EN 12620

CE-dokument 302202302
Ytelseserklæring 302202302

Vare 401 K 0/22
mm Subbus NS-EN 13242
CE-dokument 401202302
Ytelseserklæring 401202302

Vare 402 K 0/4 mm Steinmel NS-EN 13242
CE-dokument 402202302
Ytelseserklæring 402202302

Vare 403 K 4/8 mm
Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 403202302
Ytelseserklæring 403202302

Vare 404 K 8/11,2 mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument 404202302

Ytelseserklæring 404202302

Vare 405 K 11,2/16 mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument 405202302
Ytelseserklæring 405202302

Vare 406 K 16/32 mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 406202302

Ytelseserklæring 406202302

Vare 410 K 22/125 mm Maskinkult NS 3468:201

CE-dokument 410202302

Ytelseserklæring 410202302

Vare 412 K 0/60mm Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument 412202302
Ytelseserklæring 412202302

Vare 413 K 0/32mm
Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument 413202302
Ytelseserklæring 413202302

Vare 418 K 4/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 418202302

Ytelseserklæring 418202302

Vare 422 K 8/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 422202302
Ytelseserklæring 422202302

Vare 423 K 2/4mm Pukk NS-EN 12620

CE-dokument 423202302

Ytelseserklæring 423202302

Vare 427 K 5/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 427202302
Ytelseserklæring 427202302

Vare 436 K 16/300 mm Grovkult
NS 3468:2019
CE-dokument 436202302
Ytelseserklæring 436202302

Vare 437 K 16/75mm Grovpukk NS-EN 13242
CE-dokument 437202302
Ytelseserklæring 437202302

Vare 439 K 90/130mm Grovkult (Gabionstein) NS-EN 13242

CE-dokument 439202302

Ytelseserklæring 439202302

Vare 450 K 4/6mm Pukk NS-EN 12620
CE-dokument 450202302

Ytelseserklæring 450202302

Vare 455 K 5/16mm Pukk NS-EN 12620
CE-dokument 455202302
Ytelseserklæring 455202302

Vare 462 K 0/4mm Steinmel NS-EN 13043
CE-dokument 462202302
Ytelseserklæring 462202302

Vare 463 K 4/8mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 463202302

Ytelseserklæring 463202302


Vare 464 K 8/11,2mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 464202302

Ytelseserklæring 464202302


Vare 465 K 11,2/16mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 465202302

Ytelseserklæring 465202302