EPD for Lygna Pukkverk 

NEPD-3219-1857_Lygna-Pukkverk.pdf (epd-norge.no)

 

Vare 301 N 0/8mm Støpesand NS-EN 12620
CE-dokument 301202301
Ytelseserklæring 301202301

Vare 302 N 0/3mm Pussesand NS-EN 12620

CE-dokument 302202301
Ytelseserklæring 302202301

Vare 801 K 0/20mm Subbus NS-EN 13242
CE-dokument 801202301
Ytelseserklæring 801202301

Vare 802 K 0/8mm Veigrus NS-EN 13242

CE-dokument 802202301
Ytelseserklæring 802202301

Vare 808 K 22/125mm Maskinkult NS 3468:2019
CE-dokument 808202301
Ytelseserklæring 808202301

Vare 811 K 0/120mm Maskinkult NS 3468:2019

CE-dokument 811202301

Ytelseserklæring 811202301

Vare 812 K 0/60mm Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument 812202301
Ytelseserklæring 812202301

Vare 813 K 0/32mm Samspukk NS-EN 13242

CE-dokument 813202301
Ytelseserklæring 813202301

Vare 818 K 8/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 818202301
Ytelseserklæring 818202301

Vare 819 K 16/22mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 819202301
Ytelseserklæring 819202301

Vare 820 K 5/16mm NS-EN 13242

CE-dokument 820202301

Ytelseserklæring 820202301

Vare 821 K 22/45++mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 821202301
Ytelseserklæring 821202301

Vare 842 K 4/8mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 842202301
Ytelseserklæring 842202301