EPD for Lygna Pukkverk 

NEPD-3219-1857_Lygna-Pukkverk.pdf (epd-norge.no)

 

Vare 301 N 0/8mm Støpesand NS-EN 12620
CE-dokument 301202201
Ytelseserklæring 301202201

Vare 302 N 0/3mm Pussesand NS-EN 12620

CE-dokument 302202201
Ytelseserklæring 302202201

Vare 801 K 0/20mm Subbus NS-EN 13242
CE-dokument 801202203
Ytelseserklæring 801202203

Vare 802 K 0/8mm Veigrus NS-EN 13242

CE-dokument 802202203
Ytelseserklæring 802202203

Vare 808 K 22/125mm Maskinkult NS 3468:2019
CE-dokument 808202203
Ytelseserklæring 808202203

Vare 811 K 0/120mm Maskinkult NS 3468:2019

CE-dokument 811202203

Ytelseserklæring 811202203

Vare 812 K 0/60mm Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument 812202203
Ytelseserklæring 812202203

Vare 813 K 0/32mm Samspukk NS-EN 13242

CE-dokument 813202203
Ytelseserklæring 813202203

Vare 818 K 8/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 818202203
Ytelseserklæring 818202203

Vare 819 K 16/22mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 819202203
Ytelseserklæring 819202203

Vare 820 K 5/16mm NS-EN 13242

CE-dokument 820202203

Ytelseserklæring 820202203

Vare 821 K 22/45++mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 821202203
Ytelseserklæring 821202203

Vare 842 K 4/8mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 842202203
Ytelseserklæring 842202203