EPD for Lunner Pukkverk 

NEPD-3218-1856_Lunner-Pukkverk.pdf (epd-norge.no)

 

Vare 301 N 0/8mm Støpesand NS-EN 12620
CE-dokument 301202201
Ytelseserklæring 301202201

Vare 302 N 0/3mm Pussesand NS-EN 12620
CE-dokument 302202201
Ytelseserklæring 302202201

Vare 701 K 0/16mm Subbus NS-EN 13242
CE-dokument 701202202
Ytelseserklæring 701202202

Vare 703 K 4/8mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 703202202
Ytelseserklæring 703202202

Vare 705 K 11,2/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 705202202
Ytelseserklæring 705202202

Vare 706 K 16/32mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 706202202
Ytelseserklæring 706202202

Vare 708 K 22/125mm Maskinkult NS-EN 13242
CE-dokument 708202202
Ytelseserklæring 708202202

Vare 712 K 0/60mm Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument 712202202
Ytelseserklæring 712202202

Vare 713 K 0/32mm Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument 713202202
Ytelseserklæring 713202202

Vare 715 K 0/4mm Steinmel NS-EN 13242
CE-dokument 715202202
Ytelseserklæring 715202202

Vare 718 K 8/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 718202202
Ytelseserklæring 718202202

Vare 719 K 16/22mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument 719202201

Ytelseserklæring 719202201