EPD for Lunner Pukkverk 

NEPD-3218-1856_Lunner-Pukkverk.pdf (epd-norge.no)

 

Vare 301 N 0/8mm Støpesand NS-EN 12620
CE-dokument 301202301
Ytelseserklæring 301202301

Vare 302 N 0/3mm Pussesand NS-EN 12620
CE-dokument 302202301
Ytelseserklæring 302202301

Vare 701 K 0/16mm Subbus NS-EN 13242
CE-dokument 701202301
Ytelseserklæring 701202301

Vare 703 K 4/8mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 703202301
Ytelseserklæring 703202301

Vare 704 K 8/12mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument 704202301

Ytelseserklæring 704202301

Vare 705 K 11,2/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 705202301
Ytelseserklæring 705202301

Vare 706 K 16/32mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 706202301
Ytelseserklæring 706202301

Vare 708 K 22/125mm Maskinkult NS-EN 13242
CE-dokument 708202301
Ytelseserklæring 708202301

Vare 712 K 0/60mm Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument 712202301
Ytelseserklæring 712202301

Vare 713 K 0/32mm Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument 713202301
Ytelseserklæring 713202301

Vare 715 K 0/4mm Steinmel NS-EN 13242
CE-dokument 715202301
Ytelseserklæring 715202301

Vare 718 K 8/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 718202301
Ytelseserklæring 718202301

Vare 719 K 16/22mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument 719202301

Ytelseserklæring 719202301