CE er en forkortelse for Conformité Européenne (den europeiske samsvarskomiteen). Bokstavene CE brukes som merke i en spesiell grafisk utforming. Merket er produsentens garanti for at alle direktiver som har med sikkerhet å gjøre, er oppfylt.

Materiell som er merket CE kan fritt omsettes innenfor EUs handelsområde. Norge er ikke medlem i EU, men gjennom EØS-avtalen er det meste av lovverket innen EU også gjort gjeldende i Norge. Seriøse fabrikanter legger stor vekt på å overholde garantien som ligger i merkingen.

For bruk av CE-merke på produkter til byggverk, er det bestemmelse i byggteknisk forskrift av 2010 § 3-11. Der er også CE-merkets utforming fastsatt. I forskriftens kapittel 3 er det flere bestemmelser som pålegger at det skal foreligge dokumentasjon av produkter til byggverk. Forskriften er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008.

For å finne CE-Dokumenter eller Ytelseserklæringer følg linkene under:

Heen Grustak Vestsiden Pukkverk Prestmoen Grustak Lunner Pukkverk Lygna Pukkverk