Vestsiden pukkverk

Vestsiden Pukkverk har bestått siden 1967, og ligger på Kilemoen, 5 km. fra Hønefoss sentrum.

Her leveres fjell som blir knust ned i et av norges mest moderne pukkverk. Fra dette anlegget produserer vi ca. 20 forskjellige fraksjoner. Det arbeider 11 personer på anlegget.

Vestsiden Pukkverk leverer tilslag til betong- og asfaltproduksjon, og er sertifisert etter NS-EN 12620 (betongtilslag) og NS-EN 13043 (asfalttilslag), av Kontrollrådet. Vi har strøsingel og betongprodukter i tørre haller på vinterstid.

Fra vårt anlegg kan De hente selv, eller få varene tilkjørt med spesialbiler.

I 1997/98 hadde Vestsiden Pukkverk en større ombygging med ny ferdigvaresilo og siktestasjon.
Det ble montert to nye knuser, og hele anlegget fikk PC-styring. Den gang var Vestsiden Pukkverk et av Norges mest moderne pukkverk med industriell produksjon.

I 2008/2009 ble anlegget bygget ut ytterligere med 2 nye sikter , 2 nye knusere og 2 mellomlagere. Dette har resultert i at anlegget nå består av 3 komplette anlegg som kan produsere hver for seg eller samlet. Alt er automatisert og operatøren kan følge produksjonen via kameraer og kan styre anlegget via et nettbrett som han tar med seg rundt.

Formann på stedet er Odd Roar Bråthen 930 15 318

Vareliste Vestsiden Pukkverk 2020

FDV Vestsiden Pukkverk 2020

Spesifikasjoner

  • Ordretelefon: 32181800
  • Åpningstider:
  • Mandag-Torsdag: 07:00 - 16:00 (Lunch 11:00-11:30)
  • Fredag: 07:00 - 15:00 (Lunch 11:00 - 11:30)
  • Lørdag: Stengt inntil videre p.g.a corona.
  • Vi tar Vipps: 104973

Dokumentasjon

Vare 301 N 0/8 mm Støpesand NS-EN 12620
CE-dokument 301202001
Ytelseserklæring 301202001

Vare 302 N 0/3 mm Pussesand NS-EN 12620

CE-dokument 302202001
Ytelseserklæring 302202001

Vare 401 K 0/22
mm Subbus NS-EN 13242
CE-dokument 401202001
Ytelseserklæring 401202001

Vare 402 K 0/4 mm Steinmel NS-EN 13242
CE-dokument 402202001
Ytelseserklæring 402202001

Vare 403 K 4/8 mm
Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 403202001
Ytelseserklæring 403202001

Vare 405 K 11,2/16 mm
Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 405202001
Ytelseserklæring 405202001

Vare 406 K 16/32 mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 406202001

Ytelseserklæring 406202001

Vare 410 K 22/120
mm Maskinkult NS 3468:2019
CE-dokument 410202001
Ytelseserklæring 410202001

Vare 412 K 0/60mm Samspukk
NS-EN 13242
CE-dokument 412202001
Ytelseserklæring 412202001

Vare 413 K 0/32mm
Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument 413202001
Ytelseserklæring 413202001

Vare 418 K 4/16mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument 418202001
Ytelseserklæring 418202001

Vare 422 K 8/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 422202001
Ytelseserklæring 422202001

Vare 423 K 2/4mm Pukk NS-EN 12620

CE-dokument 423202002

Ytelseserklæring 423202002

Vare 427 K 5/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 427202001
Ytelseserklæring 427202001

Vare 436 K 16/300 mm Grovkult
NS 3468:2019
CE-dokument 436202001
Ytelseserklæring 436202001

Vare 437 K 16/75mm Grovpukk NS-EN 13242

CE-dokument 437202001
Ytelseserklæring 437202001

Vare 439 K 90/130mm Grovkult (Gabionstein) NS-EN 13242

CE-dokument 439202001

Ytelseserklæring 439202001

Vare 450 K 4/6mm Pukk NS-EN 12620
CE-dokument 450202001

Ytelseserklæring 450202001

Vare 455 K 5/16mm Pukk NS-EN 12620
CE-dokument 455202001
Ytelseserklæring 455202001

Vare 462 K 0/4mm Steinmel NS-EN 13043

CE-dokument 462202001
Ytelseserklæring 462202001

Vare 463 K 4/8mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 463202001

Ytelseserklæring 463202001


Vare 464 K 8/11,2mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 464202001

Ytelseserklæring 464202001


Vare 465 K 11,2/16mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 465202001

Ytelseserklæring 465202001

Historie

Vestsiden Pukkverk ble startet i 1967 av Edvard Myrvang. John Myrvang overtok Vestsiden Pukkverk i 1970. Pukkverket ble bygget ut i 1972 med større forknuser og mellomsilo samt montert spindelknuser 13/36 for å øke kapasiteten. Siden den gang har det vært gjort kontinuerlig utbyggning av anlegget. På venstre side kan man bla seg igjennom noe av utviklingen som har vært i pukkverket.

Åpningstider:

Sommer: (Etter Påske – 31. Oktober)
Mandag-Torsdag 07:00 – 16:00 (Lunch 11:00 – 11:30)
Fredag 07:00 – 15:00 (Lunch 11:00 – 11:30)
Lørdag Stengt

Vinter: (1.November – Påske)
Mandag-Torsdag 07:00 – 16:00 (Lunch 11:00 – 11:30)
Fredag 07:00 – 15:00 (Lunch 11:00 – 11:30)
Lørdag Stengt

 

Postadresse:

John Myrvang AS
Nymobakken 34
3516 Hønefoss

Besøksadresse:

Vestre ådal 12, 3516 Hønefoss

Kontakt:

Ordretelefon: 32 18 18 00
Vekta: 32 11 51 00
Avdelingsleder: 930 15 318

Mail: Post@myrvang.no