Vestsiden pukkverk

Vestsiden Pukkverk har bestått siden 1967, og ligger på Kilemoen, 5 km. fra Hønefoss sentrum.

Her leveres fjell som blir knust ned i et av norges mest moderne pukkverk. Fra dette anlegget produserer vi ca. 20 forskjellige fraksjoner. Det arbeider 11 personer på anlegget.

Vestsiden Pukkverk leverer tilslag til betong- og asfaltproduksjon, og er sertifisert etter NS-EN 12620 (betongtilslag) og NS-EN 13043 (asfalttilslag), av Kontrollrådet. Vi har strøsingel og betongprodukter i tørre haller på vinterstid.

Fra vårt anlegg kan De hente selv, eller få varene tilkjørt med spesialbiler.

I 1997/98 hadde Vestsiden Pukkverk en større ombygging med ny ferdigvaresilo og siktestasjon.
Det ble montert to nye knuser, og hele anlegget fikk PC-styring. Den gang var Vestsiden Pukkverk et av Norges mest moderne pukkverk med industriell produksjon.

I 2008/2009 ble anlegget bygget ut ytterligere med 2 nye sikter , 2 nye knusere og 2 mellomlagere. Dette har resultert i at anlegget nå består av 3 komplette anlegg som kan produsere hver for seg eller samlet. Alt er automatisert og operatøren kan følge produksjonen via kameraer og kan styre anlegget via et nettbrett som han tar med seg rundt.

Formann på stedet er Helge Rundhaugen 930 15 318

Vareliste Vestsiden Pukkverk 2021

FDV Vestsiden Pukkverk 2021

Spesifikasjoner

  • Ordretelefon: 32181800
  • Vekta: 32115100
  • Åpningstider:
  • Mandag-Tirsdag-Torsdag 07:00-16:00 (Lunch 11:00-11:30)
  • Onsdag 07:00-19:00 (Lunch 11:00-11:30)
  • Fredag 07:00-15:00 (Lunch 11:00-11:30)
  • Lørdag: stengt
  • Vi tar vipps: 104973

Dokumentasjon

Vare 301 N 0/8 mm Støpesand NS-EN 12620
CE-dokument 301202101
Ytelseserklæring 301202101

Vare 302 N 0/3 mm Pussesand NS-EN 12620

CE-dokument 302202101
Ytelseserklæring 302202101

Vare 401 K 0/22
mm Subbus NS-EN 13242
CE-dokument 401202101
Ytelseserklæring 401202101

Vare 402 K 0/4 mm Steinmel NS-EN 13242
CE-dokument 402202101
Ytelseserklæring 402202101

Vare 403 K 4/8 mm
Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 403202101
Ytelseserklæring 403202101

Vare 404 K 8/11,2 mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument 404202101

Ytelseserklæring 404202101

Vare 405 K 11,2/16 mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument 405202101
Ytelseserklæring 405202101

Vare 406 K 16/32 mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 406202101

Ytelseserklæring 406202101

Vare 410 K 22/125 mm Maskinkult NS 3468:201

CE-dokument 410202102

Ytelseserklæring 410202102

Vare 412 K 0/60mm Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument 412202101
Ytelseserklæring 412202101

Vare 413 K 0/32mm
Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument 413202101
Ytelseserklæring 413202101

Vare 418 K 4/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 418202101
Ytelseserklæring 418202101

Vare 422 K 8/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 422202101
Ytelseserklæring 422202101

Vare 423 K 2/4mm Pukk NS-EN 12620

CE-dokument 423202101

Ytelseserklæring 423202101

Vare 427 K 5/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 427202101
Ytelseserklæring 427202101

Vare 436 K 16/300 mm Grovkult
NS 3468:2019
CE-dokument 436202101
Ytelseserklæring 436202101

Vare 437 K 16/75mm Grovpukk NS-EN 13242
CE-dokument 437202101
Ytelseserklæring 437202101

Vare 439 K 90/130mm Grovkult (Gabionstein) NS-EN 13242

CE-dokument 439202101

Ytelseserklæring 439202101

Vare 450 K 4/6mm Pukk NS-EN 12620
CE-dokument 450202101

Ytelseserklæring 450202101

Vare 455 K 5/16mm Pukk NS-EN 12620
CE-dokument 455202101
Ytelseserklæring 455202101

Vare 462 K 0/4mm Steinmel NS-EN 13043
CE-dokument 462202101
Ytelseserklæring 462202101

Vare 463 K 4/8mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 463202101

Ytelseserklæring 463202101


Vare 464 K 8/11,2mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 464202101

Ytelseserklæring 464202101


Vare 465 K 11,2/16mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 465202101

Ytelseserklæring 465202101

Historie

Vestsiden Pukkverk ble startet i 1967 av Edvard Myrvang. John Myrvang overtok Vestsiden Pukkverk i 1970. Pukkverket ble bygget ut i 1972 med større forknuser og mellomsilo samt montert spindelknuser 13/36 for å øke kapasiteten. Siden den gang har det vært gjort kontinuerlig utbyggning av anlegget. På venstre side kan man bla seg igjennom noe av utviklingen som har vært i pukkverket.

Åpningstider:

Mandag, Tirsdag og Torsdag 07:00 – 16:00 (Lunch 11:00 – 11:30)
Onsdag 07:00-19:00 (Lunch 11:00 – 11:30)
Fredag 07:00 – 15:00 (Lunch 11:00 – 11:30)
Lørdag Stengt

 

Postadresse:

John Myrvang AS
Nymobakken 34
3516 Hønefoss

Besøksadresse:

Vestre ådal 12, 3516 Hønefoss

Kontakt:

Ordretelefon: 32 18 18 00
Vekta: 32 11 51 00
Avdelingsleder: 930 15 318

Mail: Post@myrvang.no