Vestsiden pukkverk

Vestsiden Pukkverk har bestått siden 1967, og ligger på Kilemoen, 5 km. fra Hønefoss sentrum.

Her leveres fjell som blir knust ned i et av norges mest moderne pukkverk. Fra dette anlegget produserer vi ca. 20 forskjellige fraksjoner. Det arbeider 11 personer på anlegget.

Vestsiden Pukkverk leverer tilslag til betong- og asfaltproduksjon, og er sertifisert etter NS-EN 12620 (betongtilslag) og NS-EN 13043 (asfalttilslag), av Kontrollrådet. Vi har strøsingel og betongprodukter i tørre haller på vinterstid.

Fra vårt anlegg kan De hente selv, eller få varene tilkjørt med spesialbiler.

I 1997/98 hadde Vestsiden Pukkverk en større ombygging med ny ferdigvaresilo og siktestasjon.
Det ble montert to nye knuser, og hele anlegget fikk PC-styring. Den gang var Vestsiden Pukkverk et av Norges mest moderne pukkverk med industriell produksjon.

I 2008/2009 ble anlegget bygget ut ytterligere med 2 nye sikter , 2 nye knusere og 2 mellomlagere. Dette har resultert i at anlegget nå består av 3 komplette anlegg som kan produsere hver for seg eller samlet. Alt er automatisert og operatøren kan følge produksjonen via kameraer og kan styre anlegget via et nettbrett som han tar med seg rundt.

Formann på stedet er Helge Rundhaugen 930 15 318

Vareliste Vestsiden Pukkverk 2023

FDV Vestsiden Pukkverk 2023

Spesifikasjoner

  • Ordretelefon: 32181800
  • Vekta: 32115100
  • Åpningstider:
  • Mandag-Torsdag 07:00-16:00 (Lunch 11:00-11:30)
  • Fredag 07:00-15:00 (Lunch 11:00-11:30)
  • Lørdag: stengt
  • Vi tar vipps: 104973

Dokumentasjon

EPD for Vestsiden Pukkverk

NEPD-3216-1854_Vestsiden-Pukkverk.pdf (epd-norge.no)

 

Vare 301 N 0/8 mm Støpesand NS-EN 12620
CE-dokument 301202302
Ytelseserklæring 301202302

Vare 302 N 0/3 mm Pussesand NS-EN 12620

CE-dokument 302202302
Ytelseserklæring 302202302

Vare 401 K 0/22
mm Subbus NS-EN 13242
CE-dokument 401202302
Ytelseserklæring 401202302

Vare 402 K 0/4 mm Steinmel NS-EN 13242
CE-dokument 402202302
Ytelseserklæring 402202302

Vare 403 K 4/8 mm
Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 403202302
Ytelseserklæring 403202302

Vare 404 K 8/11,2 mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument 404202302

Ytelseserklæring 404202302

Vare 405 K 11,2/16 mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument 405202302
Ytelseserklæring 405202302

Vare 406 K 16/32 mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 406202302

Ytelseserklæring 406202302

Vare 410 K 22/125 mm Maskinkult NS 3468:201

CE-dokument 410202302

Ytelseserklæring 410202302

Vare 412 K 0/60mm Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument 412202302
Ytelseserklæring 412202302

Vare 413 K 0/32mm
Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument 413202302
Ytelseserklæring 413202302

Vare 418 K 4/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 418202302

Ytelseserklæring 418202302

Vare 422 K 8/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 422202302
Ytelseserklæring 422202302

Vare 423 K 2/4mm Pukk NS-EN 12620

CE-dokument 423202302

Ytelseserklæring 423202302

Vare 427 K 5/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 427202302
Ytelseserklæring 427202302

Vare 436 K 16/300 mm Grovkult
NS 3468:2019
CE-dokument 436202302
Ytelseserklæring 436202302

Vare 437 K 16/75mm Grovpukk NS-EN 13242
CE-dokument 437202302
Ytelseserklæring 437202302

Vare 439 K 90/130mm Grovkult (Gabionstein) NS-EN 13242

CE-dokument 439202302

Ytelseserklæring 439202302

Vare 450 K 4/6mm Pukk NS-EN 12620
CE-dokument 450202302

Ytelseserklæring 450202302

Vare 455 K 5/16mm Pukk NS-EN 12620
CE-dokument 455202302
Ytelseserklæring 455202302

Vare 462 K 0/4mm Steinmel NS-EN 13043
CE-dokument 462202302
Ytelseserklæring 462202302

Vare 463 K 4/8mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 463202302

Ytelseserklæring 463202302


Vare 464 K 8/11,2mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 464202302

Ytelseserklæring 464202302


Vare 465 K 11,2/16mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 465202302

Ytelseserklæring 465202302

Historie

Vestsiden Pukkverk ble startet i 1967 av Edvard Myrvang. John Myrvang overtok Vestsiden Pukkverk i 1970. Pukkverket ble bygget ut i 1972 med større forknuser og mellomsilo samt montert spindelknuser 13/36 for å øke kapasiteten. Siden den gang har det vært gjort kontinuerlig utbyggning av anlegget. På venstre side kan man bla seg igjennom noe av utviklingen som har vært i pukkverket.

Åpningstider:

Mandag, Tirsdag og Torsdag 07:00 – 16:00 (Lunch 11:00 – 11:30)
Onsdag 07:00-19:00 (Lunch 11:00 – 11:30)
Fredag 07:00 – 15:00 (Lunch 11:00 – 11:30)
Lørdag Stengt

 

Postadresse:

John Myrvang AS
Nymobakken 34
3516 Hønefoss

Besøksadresse:

Vestre ådal 12, 3516 Hønefoss

Kontakt:

Ordretelefon: 32 18 18 00
Vekta: 32 11 51 00
Avdelingsleder: 930 15 318

Mail: Post@myrvang.no