Vestsiden pukkverk

Vestsiden Pukkverk har bestått siden 1967, og ligger på Kilemoen, 5 km. fra Hønefoss sentrum.

Her leveres fjell som blir knust ned i et av norges mest moderne pukkverk. Fra dette anlegget produserer vi ca. 20 forskjellige fraksjoner. Det arbeider 11 personer på anlegget.

Vestsiden Pukkverk leverer tilslag til betong- og asfaltproduksjon, og er sertifisert etter NS-EN 12620 (betongtilslag) og NS-EN 13043 (asfalttilslag), av Kontrollrådet. Vi har strøsingel og betongprodukter i tørre haller på vinterstid.

Fra vårt anlegg kan De hente selv, eller få varene tilkjørt med spesialbiler.

I 1997/98 hadde Vestsiden Pukkverk en større ombygging med ny ferdigvaresilo og siktestasjon.
Det ble montert to nye knuser, og hele anlegget fikk PC-styring. Den gang var Vestsiden Pukkverk et av Norges mest moderne pukkverk med industriell produksjon.

I 2008/2009 ble anlegget bygget ut ytterligere med 2 nye sikter , 2 nye knusere og 2 mellomlagere. Dette har resultert i at anlegget nå består av 3 komplette anlegg som kan produsere hver for seg eller samlet. Alt er automatisert og operatøren kan følge produksjonen via kameraer og kan styre anlegget via et nettbrett som han tar med seg rundt.

Formann på stedet er Odd Roar Bråthen 930 15 318

Vareliste Vestsiden Pukkverk 2019

FDV Vestsiden Pukkverk 2019

Spesifikasjoner

  • Ordretelefon: 32181800
  • Åpningstider:
  • Mandag-Torsdag: 07:00 - 16:00 (Lunch 11:00-11:30)
  • Fredag: 07:00 - 15:00 (Lunch 11:00 - 11:30)
  • Lørdag: Stengt
  • Vi tar Vipps: 104973

Dokumentasjon

Vare 301 N 0/8 mm Støpesand NS-EN 12620
CE-dokument 301201901
Ytelseserklæring 301201901

Vare 302 N 0/3 mm Pussesand NS-EN 12620

CE-dokument 302201901
Ytelseserklæring 302201901

Vare 401 K 0/20
mm Subbus NS-EN 13242
CE-dokument 401201901
Ytelseserklæring 401201901

Vare 402 K 0/4 mm Steinmel NS-EN 13242
CE-dokument 402201901
Ytelseserklæring 402201901

Vare 403 K 4/8 mm
Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 403201901
Ytelseserklæring 403201901

Vare 405 K 11,2/16 mm
Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 405201901
Ytelseserklæring 405201901

Vare 406 K 16/32 mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 406201901

Ytelseserklæring 406201901

Vare 410 K 20/120
mm Maskinkult NS-EN 13242
CE-dokument 410201901
Ytelseserklæring 410201901

Vare 412 K 0/60mm Samspukk
NS-EN 13242
CE-dokument 412201901
Ytelseserklæring 412201901

Vare 413 K 0/32mm
Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument 413201901
Ytelseserklæring 413201901

Vare 418 K 4/16mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument 418201901
Ytelseserklæring 418201901

Vare 422 K 8/16mm Pukk NS-EN 13242
Ytelseserklæring 422201901
Ytelseserklæring 422201801

Vare 427 K 5/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 427201901
Ytelseserklæring 427201901

Vare 436 K 16/300 mm Grovkult
NS-EN 13242
CE-dokument 436201901
Ytelseserklæring 436201901

Vare 437 K 16/75mm Grovpukk NS-EN 13242

CE-dokument 437201901
Ytelseserklæring 437201901

Vare 439 K 90/130mm Grovkult (Gabionstein) NS-EN 13242

CE-dokument 439201901

Ytelseserklæring 439201901

Vare 450 K 4/6,3mm Pukk NS-EN 12620
CE-dokument 450201901

Ytelseserklæring 450201901

Vare 455 K 5/16mm Pukk NS-EN 12620
CE-dokument 455201901
Ytelseserklæring 455201901

Vare 462 K 0/4mm Steinmel NS-EN 13043

CE-dokument 462201901
Ytelseserklæring 462201901

Vare 463 K 4/8mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 463201901

Ytelseserklæring 463201901


Vare 464 K 8/11,2mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 464201901

Ytelseserklæring 464201901


Vare 465 K 11,2/16mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 465201901

Ytelseserklæring 465201901

Historie

Vestsiden Pukkverk ble startet i 1967 av Edvard Myrvang. John Myrvang overtok Vestsiden Pukkverk i 1970. Pukkverket ble bygget ut i 1972 med større forknuser og mellomsilo samt montert spindelknuser 13/36 for å øke kapasiteten. Siden den gang har det vært gjort kontinuerlig utbyggning av anlegget. På venstre side kan man bla seg igjennom noe av utviklingen som har vært i pukkverket.

Åpningstider:

Sommer: (Etter Påske – 31. Oktober)
Mandag-Torsdag 07:00 – 16:00 (Lunch 11:00 – 11:30)
Fredag 07:00 – 15:00 (Lunch 11:00 – 11:30)
Lørdag Stengt

Vinter: (1.November – Påske)
Mandag-Torsdag 07:00 – 16:00 (Lunch 11:00 – 11:30)
Fredag 07:00 – 15:00 (Lunch 11:00 – 11:30)
Lørdag Stengt

 

Postadresse:

John Myrvang AS
Postboks 1085 flattum
3503 Hønefoss

Besøksadresse:

Vestre ådal 12, 3516 Hønefoss

Kontakt:

Ordretelefon: 32 18 18 00
Vekta: 32 11 51 00
Avdelingsleder: 930 15 318

Mail: Post@myrvang.no