Vestsiden pukkverk

Vestsiden Pukkverk har bestått siden 1967, og ligger på Kilemoen, 5 km. fra Hønefoss sentrum.

Her leveres fjell som blir knust ned i et av norges mest moderne pukkverk. Fra dette anlegget produserer vi ca. 20 forskjellige fraksjoner. Det arbeider 11 personer på anlegget.

Vestsiden Pukkverk leverer tilslag til betong- og asfaltproduksjon, og er sertifisert etter NS-EN 12620 (betongtilslag) og NS-EN 13043 (asfalttilslag), av Kontrollrådet. Vi har strøsingel og betongprodukter i tørre haller på vinterstid.

Fra vårt anlegg kan De hente selv, eller få varene tilkjørt med spesialbiler.

I 1997/98 hadde Vestsiden Pukkverk en større ombygging med ny ferdigvaresilo og siktestasjon.
Det ble montert to nye knuser, og hele anlegget fikk PC-styring. Den gang var Vestsiden Pukkverk et av Norges mest moderne pukkverk med industriell produksjon.

I 2008/2009 ble anlegget bygget ut ytterligere med 2 nye sikter , 2 nye knusere og 2 mellomlagere. Dette har resultert i at anlegget nå består av 3 komplette anlegg som kan produsere hver for seg eller samlet. Alt er automatisert og operatøren kan følge produksjonen via kameraer og kan styre anlegget via et nettbrett som han tar med seg rundt.

Formann på stedet er Odd Roar Bråthen 930 15 318

Vareliste Vestsiden Pukkverk 2020

FDV Vestsiden Pukkverk 2020

Spesifikasjoner

  • Ordretelefon: 32181800
  • Åpningstider:
  • Mandag-Torsdag: 07:00 - 16:00 (Lunch 11:00-11:30)
  • Fredag: 07:00 - 15:00 (Lunch 11:00 - 11:30)
  • Lørdag: Stengt inntil videre p.g.a corona.
  • Vi tar Vipps: 104973

Dokumentasjon

Vare 301 N 0/8 mm Støpesand NS-EN 12620
CE-dokument 301202002
Ytelseserklæring 301202002

Vare 302 N 0/3 mm Pussesand NS-EN 12620

CE-dokument 302202002
Ytelseserklæring 302202002

Vare 401 K 0/22
mm Subbus NS-EN 13242
CE-dokument 401202002
Ytelseserklæring 401202002

Vare 402 K 0/4 mm Steinmel NS-EN 13242
CE-dokument 402202002
Ytelseserklæring 402202002

Vare 403 K 4/8 mm
Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 403202002
Ytelseserklæring 403202002

Vare 405 K 11,2/16 mm
Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 405202002
Ytelseserklæring 405202002

Vare 406 K 16/32 mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 406202002

Ytelseserklæring 406202002

Vare 410 K 22/120 mm Maskinkult NS 3468:201

CE-dokument 410202002

Ytelseserklæring 410202002

Vare 412 K 0/60mm Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument 412202002
Ytelseserklæring 412202002

Vare 413 K 0/32mm
Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument 413202002
Ytelseserklæring 413202002

Vare 418 K 4/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 418202002
Ytelseserklæring 418202002

Vare 422 K 8/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 422202002
Ytelseserklæring 422202002

Vare 423 K 2/4mm Pukk NS-EN 12620

CE-dokument 423202003

Ytelseserklæring 423202003

Vare 427 K 5/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 427202002
Ytelseserklæring 427202002

Vare 436 K 16/300 mm Grovkult
NS 3468:2019
CE-dokument 436202002
Ytelseserklæring 436202002

Vare 437 K 16/75mm Grovpukk NS-EN 13242
CE-dokument 437202002
Ytelseserklæring 437202002

Vare 439 K 90/130mm Grovkult (Gabionstein) NS-EN 13242

CE-dokument 439202002

Ytelseserklæring 439202002

Vare 450 K 4/6mm Pukk NS-EN 12620
CE-dokument 450202002

Ytelseserklæring 450202002

Vare 455 K 5/16mm Pukk NS-EN 12620
CE-dokument 455202002
Ytelseserklæring 455202002

Vare 462 K 0/4mm Steinmel NS-EN 13043
CE-dokument 462202002
Ytelseserklæring 462202002

Vare 463 K 4/8mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 463202002

Ytelseserklæring 463202002


Vare 464 K 8/11,2mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 464202002

Ytelseserklæring 464202002


Vare 465 K 11,2/16mm Pukk NS-EN 13043

CE-dokument 465202002

Ytelseserklæring 465202002

Historie

Vestsiden Pukkverk ble startet i 1967 av Edvard Myrvang. John Myrvang overtok Vestsiden Pukkverk i 1970. Pukkverket ble bygget ut i 1972 med større forknuser og mellomsilo samt montert spindelknuser 13/36 for å øke kapasiteten. Siden den gang har det vært gjort kontinuerlig utbyggning av anlegget. På venstre side kan man bla seg igjennom noe av utviklingen som har vært i pukkverket.

Åpningstider:

Sommer: (Etter Påske – 31. Oktober)
Mandag-Torsdag 07:00 – 16:00 (Lunch 11:00 – 11:30)
Fredag 07:00 – 15:00 (Lunch 11:00 – 11:30)
Lørdag Stengt

Vinter: (1.November – Påske)
Mandag-Torsdag 07:00 – 16:00 (Lunch 11:00 – 11:30)
Fredag 07:00 – 15:00 (Lunch 11:00 – 11:30)
Lørdag Stengt

 

Postadresse:

John Myrvang AS
Nymobakken 34
3516 Hønefoss

Besøksadresse:

Vestre ådal 12, 3516 Hønefoss

Kontakt:

Ordretelefon: 32 18 18 00
Vekta: 32 11 51 00
Avdelingsleder: 930 15 318

Mail: Post@myrvang.no