Heen Grustak

Heen Grustak har bestått siden 1935, og ligger på Hensmoen 6 km. nord for Hønefoss. Grustaket er et av de største på Østlandet, og har sin hovedleveranse til større betongprodusenter på Ringerike, Oppland og Oslo-regionen med en topp moderne siktestasjon.

Grustaket leverer tilslag til betong- og asfaltproduksjon, og er sertifisert etter NS-EN 12620 (betongtilslag) og NS-EN 13043 (asfalttilslag), av Kontrollrådet.

Heen Grustak har spesialisert seg på rund natursingel og rund elvestein opp til 300 mm., og leverer denne over hele sør-Norge, samt Tyskland og Nederland.

På vinterstid kan vi levere oppvarmet støpesand fra vår varmesilo. Vi har 50-100.000 tonn betongsand på lager til enhver tid.

Heen Grustak har et topp moderne sikte og siloanlegg for produksjon av naturvarer. Her tar vi ut 8 fraksjoner i prosessen.

Vi har et topp moderne knuseanlegg for å knuse naturstein til pukk i forskjellige fraksjoner. Produksjonen er godkjent av Kontrollrådet, og vi er medlemmer av Pukk-og Grusleverandørenes Landsforening. Vår administrasjon og hovedkontor er plassert på Heen, 6 km fra Hønefoss. Totalt leverer vi over 30 forskjellige varer fra Heen Grustak.

Reguleringsplan Heen Grustak

Vi driver en prosess med grunneiere, kommunen, naboer og offentlige myndigheter. Der vi ser på muligheten for å ta ut grus i fremtiden. Hensmoen har en grusressurs som kan dekke behovet for Ringerike i mange generasjoner frem i tid. Det er en av norges største grusressurser. NGU har skrevet at grusen er nasjonalviktig.

Vareliste Heen Grustak 2020.

FDV HEEN GRUSTAK 2020

Spesifikasjoner

  • Ordretelefon: 32181800
  • Åpningstider:
  • Mandag-Torsdag: 07:00 - 16:00 (Lunch 11:00-11:30)
  • Fredag: 07:00 - 15:00 (Lunch 11:00-11:30)
  • Lørdag: Stengt
  • Vi tar Vips: 104973

Dokumentasjon

Vare 301 N 0/8 mm Støpesand NS-EN 12620
CE-dokument 301202002
Ytelseserklæring 301202002

Vare 302 N 0/3 mm Pussesand NS-EN 12620
CE-dokument 302202002
Ytelseserklæring 302202002

Vare 306 N 35/45 mm Elvesingel
CE-dokument 306202002
Ytelseserklæring 306202002

Vare 308 N 8/16 mm Hagesingel NS-EN 13242
CE-dokument 308202002
Ytelseserklæring 308202002


Vare 309 N 16/22 mm Singel NS-EN 13242
CE-dokument 309202002
Ytelseserklæring 309202002

Vare 311 N 45/60 mm Elvesingel
CE-dokument 311202002
Ytelseserklæring 311202002

Vare 313 N 22/35 mm Singel
CE-dokument 313202002
Ytelseserklæring 313202002

Vare 315 N 60/90 mm Elvesingel
CE-dokument 315202002
Ytelseserklæring 315202002

Vare 316 N 90/130 mm Elvesingel

CE-dokument 316202002
Ytelseserklæring 316202002

Vare 317 N 130mm ++ Rundkamp
CE-dokument 317202002
Ytelseserklæring 317202002

Vare 319 N 0/3 mm Støtsand

CE-dokument 319202002

Ytelseserklæring 319202002

Vare 320 NK 0/4 mm Steinmel NS-EN 13242
CE-dokument 320202002
Ytelseserklæring 320202002

Vare 322 NK 8/11,2 mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument 322020202
Ytelseserklæring 322202002

Vare 326 NK 11/16 mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument 326202002
Ytelseserklæring 326202002


Vare 329 NK 4/8 mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 329202002
Ytelseserklæring 329202002

Vare 332 N 0/8 mm Harpet Fyllgrus NS-EN 13242

CE-dokument 332202002
Ytelseserklæring 332202002

Vare 335 N 0/3 mm Filtersand Kl.A

CE-dokument 335202002
Ytelseserklæring 335202002

Vare 338 N 0/4mm Kabelsand

CE-dokument 338202002

Ytelseserklæring 338202002

Vare 350/354 NK 0/8 mm Støpesand NS-EN12620
CE-dokument 350202002
Ytelseserklæring 350202002

Vare 352 N 8/16 mm Singel NS-EN12620

CE-dokument 352202002
Ytelseserklæring 352202002

Vare 353 N 16/22 mm Singel NS-EN12620

CE-dokument 353202002
Ytelseserklæring 353202002

Vare 357 NK 11,2/16 mm Pukk NS-EN12620
CE-dokument 357202002
Ytelseserklæring 357202002

Vare 362 N 0/8 mm Asfaltsand NS-EN13043

CE-dokument 362202002
Ytelseserklæring 362202002

Vare 363 NK 4/8 mm Pukk NS-EN13043
CE-dokument 363202002
Ytelseserklæring 363202002

Vare 364 NK 8/11,2 mm Pukk NS-EN13043

CE-dokument 364202002
Ytelseserklæring 364202002

Vare 365 NK 11,2/16 mm Pukk NS-EN13043

CE-dokument 365202002
Ytelseserklæring 365202002

Vare 368 K 0/4 mm Resirkulert Knust Betong NS-EN206

CE-dokument 368202001(RPS)
Ytelseserklæring 368202001 (RPS)

Vare 369 K 5/16 mm Resirkulert Knust Betong NS-EN206
CE-dokument 369202001 (RPS)
Ytelseserklæring 369202001 (RPS)

Historie

Heen Grustak har vært i kontinuerlig drift fra 1935 og ble drevet av Elling Lafton, med sønnene Birger og Koldbjørn.

John Myrvang og Edvard Myrvang overtok driften i august 1954 under navnet Myrvang Sandforetning.
En stor fremgang skjedde da det ble tatt i bruk slepeskrapespill som forsynte et nytt siloanlegg i 1955 med varer. Dette er et wiretrekk hvor skuffene med råvarer ble trukket opp til ei høne – innmatingstro – for videre sortering i siloanlegget. Dette anlegget bestod av to trommler og ei sikt med transportører. Varmesilo ble bygget i 1981 med et hetoljefyringsanlegg. Det ble ombygget i 2001 med nytt fyr anlegg hvor all eksos blir brukt til oppvarming og utslippet blir minimalt. Fra dette anlegget leverer vi varmbetongsand til kunder. Nytt knuseverk for knusing av naturstein ble montert i 1985. Det ble utvidet med ny Svedala 4000 knuser i 1994. Der produseres fraksjonene 0-4 mm, 4-8 mm, 8-11,2 mm og 11,2-16 mm. Dette anlegget blir betjent av 1 mann med hjullaster. I dag skjer produksjonen med hjullastere som henter grusen fra veggen. Den blir båret til en materstasjon som fordeler grusen opp på et transportbånd som igjen fører grusen opp i et siloanlegg. Der blir grusen siktet og fordelt ned i 8 forskjellige siloer etter størrelse. Dagens siloanlegg ble bygget i 1978 med tre sikter, dette fungerer helt utmerket den dag i dag.

 

Åpningstider:

Sommer: (1.April – 31. Desember)
Mandag-Torsdag 07:00 – 16:00 (Lunch 11:00-11:30)
Fredag 07:00 – 15:00 (Lunch 11:00-11:30)
Lørdag Stengt

Vinter: (1.Januar – 31.Mars)
Mandag-Torsdag 07:00 – 16:00 (Lunch 11:00-11:30)
Fredag 07:00 – 15:00 (Lunch 11:00-11:30)
Lørdag Stengt

 

Postadresse:

John Myrvang AS
Nymobakken 34
3516 Hønefoss

Besøksadresse:

Nymobakken 34, 3516 Hønefoss

Kontakt:

Ordretelefon: 32 18 18 00
Avdelingsleder: 930 15 311

Mail: Post@myrvang.no