Pukk

På Vestsiden Pukkverk har vi følgende produkter:

Bruddstein 0/600 mm

Grov maskinkult 16/300 mm

Maskinkult 20/120 mm

Grovpukk 16/75 mm

Dreneringspukk 16/32 mm

Grøftepukk 4/16 mm og 8/16 mm

Gårdsplass singel 5/16mm

Finpukk 4/8 mm og 4/6 mm

Strøsingel 2/6 mm og 2/4 mm

Subbus 0/20 mm, 0/32 mm og 0/60 mm

Steinmel 0/4 mm og 0/2 mm

På Lunner Pukkverk har vi følgende produkter:

Bruddstein 0/600 mm

Maskinkult 20/120 mm

Grovpukk 32/64 mm

Dreneringspukk 16/32 mm og 16/22 mm

Grøftepukk 8/16 mm

Gårdsplass singel 8/12 mm

Finpukk 4/8 mm

Strøsingel 2/6 mm

Subbus 0/20 mm, 0/32 mm eller 0/60 mm

Steinmel 0/4 mm eller 0/8 mm

På Lygna Pukkverk har vi følgende produkter:

Bruddstein 0/600 mm

Maskinkult 20/120 mm

Grovpukk 32/64 mm

Dreneringspukk 16/32 mm og 16/22 mm

Grøftepukk 8/16 mm

Finpukk 4/8 mm

Subbus 0/20 mm, 0/32 mm eller 0/60 mm

Steinmel 0/4 mm eller 0/8 mm