Offentlige krav til vannkvalitet:

2001 Drikkevann akseptable verdier

Vestsiden Pukkverk:
I Vestsiden Pukkverk tar vi ut vannprøver av det vannet som siger igjennom grunnen og kommer ut i grøfta på vestre ådalsveien. Vannrøret kommer ut akkurat forbi pukkverket der veien heller nedover. Vårt mål er at dette vannet skal ha drikkevannskvalitet. Og vi sender inn prøver til Eurofins som om det er drikke vann. Dette vannet har ingen farlige nivåer i seg og blir karakterisert som rent vann. Vi har ingen krav om å ta prøver fra dette vannet fordi vannet forsvinner i grunnen og ender ikke ut i en vannkilde. Vi har valgt å ta prøver slik at vi har dokumentasjon på det som slippes ut fra pukkverket.

2017 05 08 Vestsiden pukkverk

 

Lunner Pukkverk:
I Lunner Pukkverk tar vi ut vannprøver av det vannet som siger igjennom grunnen og kommer ut i grøfta i bunnen av pukkverket.
Vannet renner ut i en bekk som passerer pukkverket. Vårt mål er at dette vannet også skal ha drikkevannskvalitet. Og vi sender inn prøver til Eurofins som om det er drikke vann. Dette vannet har ingen farlige nivåer i seg og blir karakterisert som rent vann.

2017 05 08 Lunner pukkverk