Vi har i 2011 og utover utført 12 støvnedfallsprøver fra hver avdeling. Her ligger rapportene fra NTNU som har analysert innholdet fra bøttene. Hver prøve koster 1500,- å analysere + kostnaden med innsamling og sending. Totalt ca 2500,-

Heen Grustak:
2013 Støvnedfallsmålinger Heen Grustak

Vestsiden Pukkverk:
I Vestsiden Pukkverk investerte vi 1.000.000,- i nytt vanningsanlegg i 2011. Slik at vi kan vanne ned til ca -8 grader, uten at det fryser. Hele anlegget er helt automatisert slik at vannet spruter med engang massen er på båndene.
I 2012 ble det investert 300.000,- i en traktor med spyletank slik at vi kan vanne veiene og spyle ådalsveien når den blir støvete.
I 2013 har vi investert 700.000,- i spyleanlegg for å hindre at det følger med finstoff på dekkene ut på ådalsveien. Vi har også asfaltert et større område på insiden av vekta. Vi satser hardt for å bedre miljøet rundt pukkverket.
Vi fortsetter å måle på vestsiden pukkverk til vi har fått 100 prosent kontroll på støvet.
I 2014 gjør vi vår største innvestering på over 4 millioner for å bygge inn siloanlegget vårt for å redusere støvflukten fra pukkverket.
I 2014 har vi også bygget støvsugeranlegg inne i bygget for å minske støveksponeringen til de ansatte ved rengjøring.

Vestsiden pukkverk

Støvnedfall Myrvang AS. Vestsiden. Delrapp. Juli 2017

Prestmoen Grustak
2013 Støvnedfallsmålinger Prestmoen Grustak

Lunner Pukkverk:
Støvnedfall Myrvang AS. Lunner. Delrapp. 9. September 2016

Lygna Pukkverk
2011 Støvnedfallsmålinger Lygna Pukkverk