John Myrvang AS har solid erfaring med oppbygging av gårdsplass. Vi henter ut all fyllmasse man trenger fra våre egne grustak og pukkverk, og vi leverer så dette til din nye gårdsplass om ønskelig. Dette er en tjeneste vi har bistått alt fra grunnutbyggere til landbruk og privatpersoner med i en årrekke, og vi bidrar gjerne med kompetanse i korrekt utvelging av pukk, singel/grus og sand til din nye gårdsplass.

Oppbygging av gårdsplass

Hvis grunnen består av leire så må man grave denne vekk og legge duk. Deretter fyller på med pukk f. eks 16-75mm eller 16-120mm. Jo tykkere lag med pukk man legger, jo mer solid blir gårdsplassen. Vi anbefaler alltid at man minimum bør fylle 60 cm.

Ved hard grunn så kan man velge om det er nødvendig med pukk. På vanlig gårdsplass brukes 16-75mm i ca 30 cm tykkelse. Oppå pukken bør man legge et topplag med 0-16mm, 0-32mm eller 0-60mm. På vanlig gårdsplass brukes 0-16mm i ca 10 cm tykkelse, og på anleggsplasser brukes 0-32mm eller 0-60mm i 10-20 cm tykkelse.

Hvis man ønsker singel eller belegningsstein på toppen så anbefales det å bytte ut 0-16 laget, med 0-4 mm. Noen bruker også 1-4mm å legge belegningssteinen i for å hindre maur under steinene.

Ønsker du å bestille pukk til oppbygging av gårdsplass, eller har andre spørsmål så finner du vår kontaktinformasjon her.