Miljøfyrtårn
Vi er sertifisert som miljøfyrtårn bedrift. Dette er noe vi har hatt siden 2000. Vi var de første i vår bransje som fikk denne sertifiseringen. Vi blir resertifisert hvert 3. år. Vedlagt ligger godkjenningsbrevet.

StartBANK
Vi er sertifisert i StartBANK. Det er et leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen, og ble etablert i tett samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL) og offentlige myndigheter som et ledd i prosjektet «Seriøsitet i byggenæringen. Formålet med registeret er å sikre bransjen seriøse samarbeidspartnere som kan konkurrere på like vilkår, i tillegg til at ordningen er ressursbesparende for alle parter. Leverandørene blir vurdert på grunnlag av på forhånd fastlagte, objektive godkjenningskriterier. Oppdragsgivere kan ved behov stille tilleggskrav til leverandører ved utvelgelsen for ulike typer oppdrag.

Kontrollrådet
Som produsent av tilslag til betong og asfalt, blir vi hvert år sertifisert av kontrollrådet. De går nøye igjennom kvalitetssystemet, prøvetakning, rutiner, kvalitet på varer og at vi til enhver tid er oppdatert på de nyeste standardene for NS 12620 og NS 13043.
2022 Miljøfyrtårn sertifikat
2013-2014 StartBANK John Myrvang AS


2013-2014 StartBANK Lunner Pukkverk AS