Heen Grustak ogPrestmoen Grustak
Vi har ikke radon problematikk i våre tilslag.
Vi har tatt prøver av steintilslag og sandtilslag for å kunne levere tilslag til barnehager og boliger.

2015 Radonprøve IFE: Heen Grustak, Vestsiden Pukkverk, Prestmoen Grustak, Lunner Pukkverk og Lygna Pukkverk

Vestsiden Pukkverk:
Vi har ikke radon problematikk i våre tilslag på Vestsiden Pukkverk.
Vi har tatt prøver av steinen for å kunne levere tilslag til barnehager og boliger.

2010 Radonprøve Radonlab Vestsiden Pukkverk

Lunner Pukkverk:
Vi har ikke radon problematikk i våre tilslag på Lunner Pukkverk.
Vi har tatt prøver av steinen for å kunne levere tilslag til barnehager og boliger.

2011Radonprøve NTNU Lunner Pukkverk

Lygna Pukkverk
Vi har ikke radon problematikk i våre tilslag på Lygna Pukkverk.
Vi har tatt prøver av steinen for å kunne levere tilslag til barnehager og boliger.

2011Radonprøve NTNU Lygna Pukkverk