Forfatterarkiv: John Edvard Myrvang

Vare 402 Steinmel K 0-4 mm

Vare 402 Steinmel K 0-4 mm

Om steinen: Fjellforekomst av gneis/granitt fra Vestsiden Pukkverk. Bruksområde: Brukes under belegning stein, under singel på gårdsplass, kan også brukes

Vare 401 Subbus K 0-22 mm

Vare 401 Subbus K 0-22 mm

Om steinen: Fjellforekomst av gneis/granitt fra Vestsiden Pukkverk. Bruksområde: Brukes som topplag på parkeringsplasser både med og uten asfalt, skogsbiler,

Vare 413 Samspukk K 0-32 mm

Vare 413 Samspukk K 0-32 mm

Om steinen: Fjellforekomst av gneis/granitt fra Vestsiden Pukkverk. Bruksområde: Brukes som topplag på parkeringsplasser både med og uten asfalt, skogsbilveier,

Vare 432 Samspukk K 0-32 mm f5

Om steinen: Fjellforekomst av gneis/granitt fra Vestsiden Pukkverk. Bruksområde: Brukes til bygging av vei der massen må følge krav fra

Vare 412 Samspukk K 0-60 mm

Om steinen: Fjellforekomst av gneis/granitt fra Vestsiden Pukkverk. Bruksområde: Brukes som topplag på parkeringsplasser og anleggsveier som skal tåle mye

Vare 403 Pukk K 4-8 mm

Vare 403 Pukk K 4-8 mm

Om steinen: Fjellforekomst av gneis/granitt fra Vestsiden Pukkverk. Bruksområde: Kan bukes til strøsingel, men ikke på veier med hastighet over

Vare 404 Pukk K 8-11,2 mm

Vare 404 Pukk K 8-11,2 mm

Om steinen: Fjellforekomst av gneis/granitt fra Vestsiden Pukkverk. Bruksområde: Gårdsplass singel. Størrelse/Vekt: Steinen har en diameter på mellom ca 8

Vare 405 Pukk 11,2-16 mm

Vare 405 Pukk 11,2-16 mm

Om steinen: Fjellforekomst av gneis/granitt fra Vestsiden Pukkverk. Bruksområde: Brukes i grøfter, til støping i blandingsforhold med støpesand. Kan også