Velkommen til vår hjemmeside! Alle selskaper i SAPU sitt konsern setter stor verdi på åpenhet og gjennomsiktighet i våre virksomheter. Som en del av vårt engasjement for å opprettholde høyest mulig standard for åpenhet, ønsker vi å informere deg om åpenhetsloven.

Åpenhetsloven er en viktig rettslig ramme som sikrer offentligheten retten til informasjon om offentlige og private virksomheter. Loven legger til rette for at alle har tilgang til informasjon om hvordan offentlige og private institusjoner fungerer og tar beslutninger. Dette fremmer demokrati, ansvarlighet og tillit i samfunnet.

Vår virksomhet er forpliktet til å overholde åpenhetsloven og bidra til et åpent og informert samfunn. Vi tror på verdien av å dele informasjon og være transparent om vår virksomhet, våre tjenester, og våre ansvarsområder. Gjennom å oppfylle kravene i åpenhetsloven, ønsker vi å skape tillit hos våre kunder, samarbeidspartnere, ansatte og samfunnet generelt.

På denne hjemmesiden vil du finne informasjon om John Myrvang AS, Lunner Pukkverk AS, Ringerike Pukk og Sand AS, RIPU AS og våre aktiviteter. Vi streber etter å gjøre relevant informasjon tilgjengelig for allmennheten på en enkel og forståelig måte. Du vil kunne finne informasjon om vår organisasjon, våre tjenester, vår historie, våre retningslinjer og annen viktig informasjon.

Vi oppfordrer deg til å utforske hjemmesiden vår, bli kjent med vår virksomhet og gi tilbakemelding dersom du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon. Vi er dedikert til å svare på dine henvendelser og sikre at vi oppfyller kravene i åpenhetsloven.

Vi takker deg for besøket på vår hjemmeside og setter pris på din interesse for vår virksomhet. Vennligst kontakt oss på post@myrvang.no hvis du har noen spørsmål, tilbakemeldinger eller bekymringer om vår åpenhetspraksis eller annet relatert til vår virksomhet.

Vennlig hilsen,

John Edvard Myrvang (Daglig leder)