Vare 301 N 0/8 mm Støpesand NS-EN 12620
CE-dokument 301201803
Ytelseserklæring 301201803

Vare 302 N 0/3 mm Pussesand NS-EN 12620
CE-dokument 302201803
Ytelseserklæring 302201803

Vare 306 N 35/45 mm Elvesingel
CE-dokument 306201801
Ytelseserklæring 306201801

Vare 308 N 8/16 mm Hagesingel NS-EN 13242
CE-dokument 308201801
Ytelseserklæring 308201801


Vare 309 N 16/22 mm Singel NS-EN 13242
CE-dokument 309201801
Ytelseserklæring 309201801

Vare 311 N 45/60 mm Elvesingel
CE-dokument 311201801
Ytelseserklæring 311201801

Vare 313 N 22/35 mm Singel
CE-dokument 313201801
Ytelseserklæring 313201801

Vare 315 N 60/90 mm Elvesingel
CE-dokument 315201801
Ytelseserklæring 315201801

Vare 316 N 90/130 mm Elvesingel

CE-dokument 316201801
Ytelseserklæring 316201801

Vare 317 N 130mm ++ Rundkamp
CE-dokument 317201801
Ytelseserklæring 317201801

Vare 319 N 0/3 mm Støtsand

CE-dokument 319201801
Ytelseserklæring 319201801

Vare 320 NK 0/4 mm Steinmel NS-EN 13242

CE-dokument 320201801
Ytelseserklæring 320201801

Vare 322 NK 8/11,2 mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument 32201801
Ytelseserklæring 322201801

Vare 326 NK 11/16 mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument 326201801
Ytelseserklæring 326201801

Vare 327 NK 12/22 mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument 327201801
Ytelseserklæring 327201801

Vare 329 NK 4/8 mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument 329201801
Ytelseserklæring 329201801

Vare 332 N 0/8 mm Harpet Fyllgrus NS-EN 13242

CE-dokument 332201801
Ytelseserklæring 332201801

Vare 335 N 0/3 mm Filtersand Kl.A

CE-dokument 335201802
Ytelseserklæring 335201802

Vare 350/354 NK 0/8 mm Støpesand NS-EN12620
CE-dokument 350201804
Ytelseserklæring 350201804

Vare 352 N 8/16 mm Singel NS-EN12620

CE-dokument 352201802
Ytelseserklæring 352201802

Vare 353 N 16/22 mm Singel NS-EN12620

CE-dokument 353201802
Ytelseserklæring 353201802

Vare 357 NK 11,2/16 mm Pukk NS-EN12620

CE-dokument 357201802
Ytelseserklæring 357201802

Vare 362 N 0/8 mm Asfaltsand NS-EN13043

CE-dokument 362201801
Ytelseserklæring 362201801

Vare 363 NK 4/8 mm Pukk NS-EN13043

CE-dokument 363201801
Ytelseserklæring 363201801

Vare 364 NK 8/11,2 mm Pukk NS-EN13043

CE-dokument 364201801
Ytelseserklæring 364201801

Vare 365 NK 11,2/16 mm Pukk NS-EN13043

CE-dokument 365201801
Ytelseserklæring 365201801

Vare 368 K 0/4 mm Resirkulert Knust Betong NS-EN206

CE-dokument 368201801(RPS)
Ytelseserklæring 368201801 (RPS)

Vare 369 K 5/16 mm Resirkulert Knust Betong NS-EN206
CE-dokument 369201801 (RPS)
Ytelseserklæring 369201801 (RPS)