Prestmoen grustak

Prestmoen Grustak ligger ved Busund gård ca. 7 km syd for Hønefoss, og har blitt drevet siden 1.juli 1969.

Siden 1992 har Prestmoen Grustak blitt drevet av John Myrvang A/S.

Hovedproduksjon er forskjellige jordprodukter som gartnerjord, vekstjord, plenjord, volleyballsand, og plantejord. Vi leverer også varer til golfbaner, som f.eks. dressingsand og vekstmedie for greener. PG er også kjent for å ha utviklet sand for galoppbaner.

Utover dette kan det leveres sand, fyllgrus, forskjellige torvtyper, samt kompost. Prestmoen har moderne maskiner for produksjon av de ulike varene. Vi disponerer egen transportavdeling og kan levere varene, eller du kan hente selv.
Jordproduktene blir analysert av Eurofins Agro Testing og ALcontrol Laboratories.

Avdelingsleder på stedet er Ragnar Sørvang.

Vareliste Prestmoen Grustak

FDV Prestmoen grustak 2017

Jordprøver:
2017 05 22 Eurofins Gartnerjord

2016 Total – N – El. kond Gartnerjord

2016 Prøverapport Alcontrol Gartnerjord

 

Spesifikasjoner

  • Åpningstider:
  • Mandag-Torsdag 07:00 - 16:00
  • Fredag 07:00 - 13:00
  • Lørdag Stengt

Dokumentasjon

Vare 600 Gartnerjord / Anleggsjord NS 2890:2003
CE-dokument_600201701.pdf

Ytelseserklæring_600201701.pdf

Vare 604 N 0/8mm Harpet Sand NS-EN13242

CE-dokument_604201701.pdf

Ytelseserklæring_604201701.pdf


Vare 605 N 0/3mm Harpet Sand NS-EN13242

CE-dokument_605201701.pdf

Ytelseserklæring_605201701.pdf


Vare 608 N 0/3mm Støtsand NS-EN13242

CE-dokument_608201701.pdf

Ytelseserklæring_608201701.pdf


Vare 609 N 0/3mm Filtersand Kl.B

CE-dokument_609201701.pdf

Ytelseserklæring_609201701.pdf

Vare 618 N 0/3mm Filtersand Kl.A

CE-dokument_618201701.pdf

Ytelseserklæring_618201701.pdf


Vare 620 N 0/3mm Sandvolleyball sand NS-EN 13242

CE-dokument_620201701.pdf

Ytelseserklæring_620201701.pdf

Vare 624 N 0/3mm Byggbar sandkassesand NS-EN 13242

CE-dokument 624201701

Ytelseserklæring 624201701

Vare 625 N 0/4mm Kabelsand Klasse B NS-EN 13242

CE-dokument 625201702

Ytelseserklæring 625201702

Åpningstider:

Sommer: (Etter Påske – 31. Oktober)
Mandag-Torsdag 07:00 – 16:00
Fredag 07:00 – 13:00
Lørdag Stengt

Vinter: (1.November – Påske)
Mandag-Torsdag 07:00 – 15:30
Fredag 07:00 – 13:00
Lørdag Stengt

Postadresse:

John Myrvang AS
Postboks 1085 flattum
3503 Hønefoss

Besøksadresse:

Busund, 3512 Hønefoss

Kontakt:

Ordretelefon: 32 18 18 00
Ragnar: 91 67 41 84
Fax: 32 18 18 10

Mail: Post@myrvang.no