Heen Grustak

Heen Grustak har bestått siden 1935, og ligger på Hensmoen 6 km. nord for Hønefoss. Grustaket er et av de største på Østlandet, og har sin hovedleveranse til større betongprodusenter på Ringerike, Oppland og Oslo-regionen med en topp moderne siktestasjon.

Grustaket leverer tilslag til betong- og asfaltproduksjon, og er sertifisert etter NS-EN 12620 (betongtilslag) og NS-EN 13043 (asfalttilslag), av Kontrollrådet.

Heen Grustak har spesialisert seg på rund natursingel og rund elvestein opp til 300 mm., og leverer denne over hele sør-Norge, samt Tyskland og Nederland.

På vinterstid kan vi levere oppvarmet støpesand fra vår varmesilo. Vi har 50-100.000 tonn betongsand på lager til enhver tid.

Heen Grustak har et topp moderne sikte og siloanlegg for produksjon av naturvarer. Her tar vi ut 8 fraksjoner i prosessen.

Vi har et topp moderne knuseanlegg for å knuse naturstein til pukk i forskjellige fraksjoner. Produksjonen er godkjent av Kontrollrådet, og vi er medlemmer av Pukk-og Grusleverandørenes Landsforening. Vår administrasjon og hovedkontor er plassert på Heen, 6 km fra Hønefoss. Totalt leverer vi over 30 forskjellige varer fra Heen Grustak.

Reguleringsplan Heen Grustak

Vi driver en prosess med grunneiere, kommunen, naboer og offentlige myndigheter. Der vi ser på muligheten for å ta ut grus i fremtiden. Hensmoen har en grusressurs som kan dekke behovet for Ringerike i mange generasjoner frem i tid. Det er en av norges største grusressurser. NGU har skrevet at grusen er nasjonalviktig.

FDV HEEN GRUSTAK 2017

Vareliste Heen Grustak 2017

Spesifikasjoner

  • Ordretelefon: 32181800
  • -
  • Åpningstider:
  • Mandag-Torsdag: 07:00 - 16:00
  • Fredag: 07:00 - 15:00
  • Lørdag: Stengt
  • JUL: 22/12 kl.07:00-12:00
  • 27/12-01/01 STENGT
  • Vi tar Vips: 104973

Dokumentasjon

Vare 301 N 0/8 mm Støpesand NS-EN 12620
CE-dokument 301201704
Ytelseserklæring 301201704

Vare 302 N 0/3 mm Pussesand NS-EN 12620
CE-dokument 302201704
Ytelseserklæring 302201704

Vare 306 N 35/45 mm Elvesingel
CE-dokument_306201702.pdf
Ytelseserklæring_306201702.pdf

Vare 308 N 8/16 mm Hagesingel NS-EN 13242
CE-dokument 308201703
Ytelseserklæring 308201703


Vare 309 N 16/22 mm Singel NS-EN 13242
CE-dokument 309201703
Ytelseserklæring 309201703

Vare 311 N 45/60 mm Elvesingel
CE-dokument_311201702.pdf
Ytelseserklæring_311201702.pdf

Vare 313 N 22/35 mm Singel
CE-dokument_313201702.pdf
Ytelseserklæring_313201702.pdf

Vare 315 N 60/90 mm Elvesingel
CE-dokument_315201702.pdf
Ytelseserklæring_315201702.pdf

Vare 316 N 90/130 mm Elvesingel

CE-dokument_316201702.pdf

Ytelseserklæring_316201702.pdf

Vare 317 N 130mm ++ Rundkamp

CE-dokument_317201702.pdf

Ytelseserklæring_317201702.pdf

Vare 319 N 0/3 mm Støtsand

CE-dokument_319201702.pdf

Ytelseserklæring_319201702.pdf

Vare 320 NK 0/4 mm Steinmel NS-EN 13242

CE-dokument_320201702.pdf

Ytelseserklæring_320201702.pdf

Vare 322 NK 8/11,2 mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument_32201702.pdf

Ytelseserklæring_322201702.pdf

Vare 326 NK 11/16 mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument_326201702.pdf

Ytelseserklæring_326201702.pdf

Vare 327 NK 12/22 mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument_327201702.pdf
Ytelseserklæring_327201702.pdf

Vare 329 NK 4/8 mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument_329201702.pdf

Ytelseserklæring_329201702.pdf

Vare 332 N 0/8 mm Harpet Fyllgrus NS-EN 13242

CE-dokument_332201702.pdf

Ytelseserklæring_332201702.pdf

Vare 335 N 0/8 mm Filtersand Kl.A

CE-dokument_335201702.pdf

Ytelseserklæring_335201702.pdf

Vare 350/354 NK 0/8 mm Støpesand NS-EN12620
CE-dokument 350201704
Ytelseserklæring 350201704

Vare 352 N 8/16 mm Singel NS-EN12620

CE-dokument 352201704
Ytelseserklæring 352201704

Vare 353 N 16/22 mm Singel NS-EN12620

CE-dokument 353201704
Ytelseserklæring 353201704

Vare 357 NK 11,2/16 mm Pukk NS-EN12620

CE-dokument 357201704
Ytelseserklæring 357201704

Vare 362 N 0/8 mm Støpesand NS-EN13043

CE-dokument 362201703
Ytelseserklæring 362201703

Vare 363 NK 4/8 mm Pukk NS-EN13043

CE-dokument_363201702.pdf

Ytelseserklæring_363201702.pdf

Vare 364 NK 8/11,2 mm Pukk NS-EN13043

CE-dokument_364201702.pdf

Ytelseserklæring_364201702.pdf

Vare 365 NK 11,2/16 mm Pukk NS-EN13043

CE-dokument_365201702.pdf

Ytelseserklæring_365201702.pdf


Vare 368 K 0/4 mm Resirkulert Knust Betong NS-EN206

CE-dokument 368201702(RPS)
Ytelseserklæring 368201702 (RPS)

Vare 369 K 5/16 mm Resirkulert Knust Betong NS-EN206
CE-dokument 369201702 (RPS)
Ytelseserklæring 369201702 (RPS)

Historie

Heen Grustak har vært i kontinuerlig drift fra 1935 og ble drevet av Elling Lafton, med sønnene Birger og Koldbjørn.

John Myrvang og Edvard Myrvang overtok driften i august 1954 under navnet Myrvang Sandforetning.
En stor fremgang skjedde da det ble tatt i bruk slepeskrapespill som forsynte et nytt siloanlegg i 1955 med varer. Dette er et wiretrekk hvor skuffene med råvarer ble trukket opp til ei høne – innmatingstro – for videre sortering i siloanlegget. Dette anlegget bestod av to trommler og ei sikt med transportører. Varmesilo ble bygget i 1981 med et hetoljefyringsanlegg. Det ble ombygget i 2001 med nytt fyr anlegg hvor all eksos blir brukt til oppvarming og utslippet blir minimalt. Fra dette anlegget leverer vi varmbetongsand til kunder. Nytt knuseverk for knusing av naturstein ble montert i 1985. Det ble utvidet med ny Svedala 4000 knuser i 1994. Der produseres fraksjonene 0-4 mm, 4-8 mm, 8-11,2 mm og 11,2-16 mm. Dette anlegget blir betjent av 1 mann med hjullaster. I dag skjer produksjonen med hjullastere som henter grusen fra veggen. Den blir båret til en materstasjon som fordeler grusen opp på et transportbånd som igjen fører grusen opp i et siloanlegg. Der blir grusen siktet og fordelt ned i 8 forskjellige siloer etter størrelse. Dagens siloanlegg ble bygget i 1978 med tre sikter, dette fungerer helt utmerket den dag i dag.

 

Åpningstider:

Sommer: (1.April – 31. Desember)
Mandag-Torsdag 07:00 – 16:00
Fredag 07:00 – 15:00
Lørdag Stengt

Vinter: (1.Januar – 31.Mars)
Mandag-Torsdag 07:00 – 16:00
Fredag 07:00 – 15:00
Lørdag Stengt

 

Postadresse:

John Myrvang AS
Postboks 1085 flattum
3503 Hønefoss

Besøksadresse:

Nymobakken 34, 3516 Hønefoss

Kontakt:

Ordretelefon: 32 18 18 00
Avdelingsleder: 930 15 311

Mail: Post@myrvang.no